Program Go Discover 2023

Löpande föreläsningar.
Detta är ett preliminärt program.

Registrera dig för deltagande på Go Discover

Föranmälan krävs för deltagande, eftersom vi har begränsat antal platser. Kostnaden för deltagande, 100 kr./person över 12 år, går oavkortat till WWF

Swish 100 kr./person över 12 år